Anunț Mediu

Anunț Mediu

SC Frontera Trading SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru “Desfiintare corpuri C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9”, amplasament în jud. Braila, municipiul Braila, str. Theodor Aman, nr. 93, lot 1-97-97A-99-101-103: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro -secţiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.
            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila.

Fără comentarii

Postează un comentariu